Dostava putem GBL Europe uvijek obavljaju profesionalni kuriri

GBL poštarina - Nikad bez koda za praćenje

Dostava se vrši samo kod velikih i pouzdanih kurira. I naravno, uvijek ćete primati kod za praćenje putem E-maila. Uvijek ćete znati gdje je vaša pošiljka i koji će biti procijenjeni datum isporuke.

Ispravan transportni dokument:

GBL Europa ima svoje REACH registracija *. 01-2119471839-21-0023
Zajedno sa svim našim pošiljkama je uvijek Podaci o sigurnosti materijala (MSDS) i potvrdu o analizi COA.

* 'Registracija, evaluacija, odobrenje i ograničenje hemikalija (REACH) je a Uredba Evropske unije od 18 prosinca 2006. REACH se bavi proizvodnjom i upotrebom hemijske supstance, i njihovi potencijalni utjecaji na ljudsko zdravlje i okoliš. Njegovih 849 stranica trebalo je da prođe sedam godina, a opisan je kao najsloženiji zakon u povijesti Unije i najvažniji u posljednjih 20 godina. To je dosad najstroži zakon koji regulira hemijske supstance i koji će utjecati na industriju širom svijeta. REACH je stupio na snagu 1. juna 2007. godine, sa faznom primenom u narednoj deceniji. Uredba je takođe uspostavila Europska agencija za hemikalije, koji upravlja tehničkim, naučnim i administrativnim aspektima REACH-a. '

Resend Policy

Uvijek ćemo raditi jedan besplatno slanje nakon što je pošiljalac potvrdio da dostava nije izvršena. Izuzetak od ovog pravila su skandinavske zemlje.

vrh
Facebook